Vintage Karting Forum
O'Hara Bug B-Ltd. (2016 VKA NCMP) - Printable Version

+- Vintage Karting Forum (https://www.vintagekartforum.com)
+-- Forum: Vintage Kart Identification (https://www.vintagekartforum.com/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: Go kart id by brands Pix and history and Country (https://www.vintagekartforum.com/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Forum: Bug Karts (https://www.vintagekartforum.com/forumdisplay.php?fid=45)
+---- Thread: O'Hara Bug B-Ltd. (2016 VKA NCMP) (/showthread.php?tid=1100)O'Hara Bug B-Ltd. (2016 VKA NCMP) - Scott Elkes - 02-22-2017

Steve O'Hara's Bug Kart / McCulloch, I believe B-Ltd, ride at Jeff Brown's 2016 Vintage Kart Association Event at New Castle Motorsports Park.

Sorry, I forgot year and model of the kart.
[attachment=605] [attachment=606] [attachment=607]